NOVICE

Tretji sestanek partnerjev projekta capCROSSplan

Projektni partnerji so organizirali partnerski sestanek, ki je zaradi razmer povezanih s Covid-19 potekal preko spleta. Sestanek je bil namenjen pregledu opravljenega dela in nalogam, ki partnerje čakajo v prihodnjih tednih in mesecih. Uvodoma je vodilni partner projekta, RA Sinergija, predstavil informacije z delovnega sklopa vodenje projekta ...

Preberi več
Tretje srečanje ključnih deležnikov županije Zala

Okrajna vlada Zala je v Zalaegerszegu organizirala tretje srečanje ključnih deležnikov. Na srečanju je uvodoma bil predstavljen načrt za oživitev Evrope, čemur je sledila predstavitev ideje »Pametna Zala«. Deležnikom so nato predstavili trenutno stanje pri načrtovanju čezmejnih programov. V drugi polovici srečanja sta Direktorat ...

Preberi več
Ključni deležniki aktivirani tudi v Podravski regiji

V preteklih mesecih je tudi Zavod Palemid izvedel dve delovni srečanji s ključnimi deležniki iz Podravske regije. Prvo srečanje je bilo izvedeno 22. oktobra 2020 v prostorih Višja strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Na srečanju so bile predstavljene vse sodelujoče regije in vključeni deležniki. Drugo srečanje je bilo ...

Preberi več
Srečanja s ključnimi deležniki v Pomurju

Razvojna agencija Sinergija je v minulih tednih izvedla dva od treh sestankov s ključnimi deležniki v Pomurski regiji. Prvo srečanje, izvedeno 1. decembra 2020, je bilo posvečeno predstavitvi projekta in projektnih aktivnosti, v katere bodo v prihodnje vključeni tudi ključni deležniki. Beseda na prvem sestanku je tekla tudi o pripravi ...

Preberi več
Partnerji so se srečali na 4. on-line sestanku

14. januarja 2021 so se projektni partnerji zbrali na 4. on-line sestanku, kjer so pregledali aktivnosti načrtovane v začetku novega leta. Najprej so se pogovorili o obliki in rokih za izvedbo tretjega srečanja s ključnimi deležniki in se pogovorili o rokih za podpis čezmejnega dogovora in procesa podpisovanja. Vodilni partner je udeležence ...

Preberi več
Drugo srečanje ključnih deležnikov izvedli tudi v Železni županiji

Projektni partner Westpannon je konec meseca novembra organiziral drugo srečanje ključnih deležnikov iz svoje regije. Udeleženci dogodka so se v prvem delu srečanja seznanili s protokolom, vzpostavljenim v okviru projekta, nato pa poročali o trenutnem stanju koncepta regionalnega razvoja in strateškega programa Železne županije. Po ...

Preberi več
Tretje on-line srečanje projektnih partnerjev

Projektni partnerji so 26. novembra izvedli tretji on-line sestanek, kjer so se osredotočili na izvedbo tekočih aktivnosti in aktivnosti, ki jih je treba izvesti do konca drugega projektnega obdobja. Projektni partnerji so se pogovarjali tudi o vzpostavljeni platformi.

Preberi več
Prvo srečanje ključnih deležnikov izvedel tudi partner West-Pannon Nonprofit Ltd.

Projektni partner West-Pannon Nonprofit Ltd. je v začetku novembra 2020 izvedel prvo srečanje ključnih deležnikov. Med srečanjem so predstavniki West-Pannon predstavili cilje, aktivnosti in pričakovane rezultate projekta. Po predstavitvi so bili predstavljeni dosedanji projektni dosežki in predstavljene ter vloga in naloge ključnih deležnikov ...

Preberi več
Drugo srečanje ključnih deležnikov v županiji Zala

Zala County Government je organizirala drugo srečanje ključnih deležnikov. Udeleženci so razpravljali o konceptu vključevanja in sodelovanja deležnikov z območij županij Zala, Železne županije, Pomurje in Podravja. Sledila je predstavitev rezultatov analize strateških dokumentov, izvedene v slovensko-madžarski obmejni regiji. Ob tem je bila ...

Preberi več
Projektni partnerji izvedli drugo partnersko srečanje

Projektni partnerji so izvedli drugi partnerski sestanek, ki je tokrat potekal preko spleta. Na sestanku so razpravljali o aktualnih nalogah ter poročali o že izvedenih aktivnostih. Kljub temu, da se v živo niso mogli srečati, so srečanje uspešno izvedli in se strinjali, da si bodo tudi v prihodnje kljub omejitvam prizadevali za dobro ...

Preberi več
Prvo srečanje ključnih deležnikov v okrožju Zala

Zala County Government je v Zalaegerszegu na Madžarskem organizirala prvo srečanje deležnikov v okviru projekta capCROSSplan. Po predstavitvi projekta so ključni deležniki z okrožja Zala diskutirali o analizi strateških dokumentov in naredili pregled programskih načrtov za naslednje finančno obdobje 2021 – 2027.

Preberi več