capCROSSplan info dan v Pomurju

Objavljeno 28.09.2021 ob 12:34

V Pomurju je bil izveden info dan projekta capCROSSplan. Na dogodku, ki ga je 21. septembra 2021 v Lovenjakovem dvoru v Polani izvedla RA Sinergija, je bil širši javnosti predstavljen projekt, projektni cilji, doseženi vmesni rezultati, že izvedene aktivnosti ter aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta še izvajale.

Izpostavljen je bil pomen vključevanja deležnikov, še posebej v proces priprave strateških dokumentov, ter potreba po krepitvi znanja in veščin deležnikov, ki se vključujejo v pripravo strateških dokumentov. Poleg že doseženih rezultatov (čezmejni protokol o čezmejni mreži razvojnega partnerstva, analiza procesa priprave strateških dokumentov, spletna platforma, seminar iz evalvacije …) so bile predstavljene prihajajoče aktivnosti in možnosti za nadaljnjo vključitev zainteresiranih deležnikov v projekt.

Drugi del info dne pa je bil namenjen aktualnemu dogajanju na področju priprave strateških dokumentov, kjer sta bila predstavljena dva strateška dokumenta, in sicer Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je predstavila Marjana Dermelj iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ter Regionalni razvojni program Pomurje 2021 – 2027, ki ga je predstavil dr. Tadej Pirc iz Razvojnega centra Murska Sobota.