Izvedeni prvi dve tematski delavnici vzajemnega učenja o 5 ciljih EU

Objavljeno 19.07.2021 ob 9:37

Prvi dve izmed serije delavnic o 5 novih EU ciljih sta bili v okviru projekta capCROSSplan izvedeni 8. julija 2021. Delavnic so se udeležili projektni partnerji ter ključni deležniki z madžarske in slovenske strani, ki so na delavnicah širili svoje znanje o dobrih projektih ter povečali svoje kompetence na predstavljenih področjih.

Na prvih dveh delavnicah so se udeleženci posvetili dvema izmed petih ciljev politik EU. Temo »Bolj povezana Evropa«, ki jo je predstavil Ádám Bodor (Center za promet v Budimpešti - direktor razvoja mobilnosti), ter temo »Bolj socialna in vključujoča Evropa«, ki jo je udeležencem približala Zsuzsanna Kondor (Univerza za javne službe – magistrska predavateljica).