Drugič so se srečali tudi splošni deležniki regije Zala

Objavljeno 28.06.2021 ob 15:55

Drugo srečanje s splošnimi deležniki v regiji Zala je bilo organizirano 25.junija 2021.

Najprej so bili deležnikom predstavljeni operativni programi načrtovani za naslednje obdobje EU, nato pa so bili udeleženci obveščeni o rezultatih raziskave o turističnem razvoju izvedenem v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020.

Ob koncu srečanja so zbrani razpravljali o trenutnem stanju programa medresorskega avstro-ogrskega sodelovanja za obdobje 2021–2027.