A PROJEKTRŐL

A rendszerváltáskor a régiók közötti különbségek a két országban nőnek. A határtérségben mind a szlovén mind a magyar oldalon léteznek területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, melyek az alulról felfelé történő területfejlesztési tervezés és programozás során, regionális és nemzeti jelentőségű stratégiák készítésekor aktiválódnak. A projekt célja egy erős, határon átnyúló területfejlesztési hálózat létrehozása, melynek élén a projekt partnerek vannak, s amely hálózat válaszol a környezeti kihívásokra; figyelemmel van a környezet igényeire és benne rejlő lehetőségekre, emellett a regionális fejlesztéshez kezdeményezéseket, javaslatokat fogalmaz meg. A projekttel növekszik a szervezetek stratégiai tervezési képzettsége; a képzések, találkozók és egyeztetések eredményeként erősödik az érintett partnerek és az utólag bevont szervezetek intézményi együttműködése a határon átnyúló stratégiai tervezés területén. A projekt megvalósítási fázisában létrejön a fejlesztési szervezetek hálózatáról szóló protokoll valamint az internetes platformról szóló megállapodás; a képzésekkel, találkozókkal és egyeztetésekkel különböző területekről és ágazatokból 64 szervezet kerül bevonásra, az aláírt protokollal és megállapodással a szervezetek összekapcsolása megtörténik; és ami a legfontosabb, folyamatos tájékoztatást nyújt a szervezetek számára az aktuális fejleményekről, hogy azok megfelelően reagálhassanak és információkat nyújtsanak. A programterületen különböző források állnak rendelkezésre, melyek nagy része kihasználatlan programfejlesztési szempontból. A határon átnyúló régió fenntartása és sikeres fejlesztése az aktív helyi lakosság megtartása érdekében, a vidéki térségek bevonásával és konkrét akciók megvalósításával nagy lehetőséget rejt a hatékonyabb és sikeresebb fejlesztési tervezés számára. Tekintettel arra, hogy a határmenti térség közös kihívásokkal néz szembe, közös érdek a fejlesztési szervezetek fenntartható határon átnyúló hálózatának létrehozása az intézményi együttműködés erősítésére.

A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS SZÁMOK

4

projekt
partner

60

bevont
szervezet

1

célzott esemény
az értékelés
területén

5

közös tanulási
workshop az
EU célokról

PARTNEREK

Sinergija Fejlesztési Ügynökség

A Sinergija Fejlesztési Ügynökség (RAS) tevékenysége zömében a rurális térségben zajlik, üzleti-támogató intézmény, mely segítséget nyújt az önkormányzatoknak, egyéb partnereknek és a lakosságnak, gondoskodik a vállalkozások fejlesztéséről, gazdasági és szellemi fejlesztésről. A RAS tevékenységének lényege a szinergia hatások elérése, saját hatékonyság növelése és a fejlesztési koalíció/partnerség közös igényeinek kielégítése. Az egyenletes Regionális fejlesztésről szóló törvénynek megfelelően a RAS -t bejegyezték a regionális fejlesztési ügynökségek névsorába és az öt ügynökség közül az egyik a szerződéses partnerséget alaktó általános fejlesztési feladatok megvalósítására Pomurje régióban. A RAS a projekttel és stratégiai tervezéssel  egybeeső feladatokat lát el,  a 2007-2013 időszakban vállalta vidék- és mezőgazdaság fejlesztés területén a regionális fejlesztési program készítését. Jelenleg azonos területekre fejlesztési ügynökségként  a Regionális fejlesztési programot készíti a 2021-2027 időszakra és a Régió Fejlesztési Stratégiáját 2030. Tapasztalatokat  szerzett különböző vidékfejlesztési, turisztikai, mobilitási, energetikai projektekben is.

A Palemid Maribor Intézet

A Palemid Maribor Intézet-  fenntartható fejlesztési nonprofit intézet, tevékenysége az európai projektek, kutatás és oktatás területe. Szakemberek nemzetközi hálózata és összpontosítás a környezetben felmerülő fejlesztési kihívásokra a folyamatos növekedést, kiválóságot és az ügyfelek fenntartható fejlesztését biztosítja. A Palemid Maribor Intézet kreatív megoldásokat kínál a korszerű fejlődés komplex kihívásaira úgy a gazdaság, a környezet mint pedig  az energia területén. A hazai és nemzetközi szakértők tudását folyamatosan összekapcsoljuk ügyfeleink tudásával és ezzel feltárjuk azokat a lehetőségeket, amelyek fenntartható és sikeres fejlődést hoznak. A Palemid Maribor Intézet tevékenységi területei a kutatás, együttműködés EU projektekben, fejlesztést elősegítő programokban, képzés és publikálás. A kutatási terület magába foglalja a régiók és városok gazdasági fejlesztését, valamint a korporatív kultúra és vezetés területét. Közvetlenül ehhez csatlakoznak az EU és nemzeti projektek a fejlesztési segítségnyújtásban, valamint az Intézet munkatársainak kutatási eredményei publikálása. A képzési területhez tartoznak az Intézet munkatársai által tartott előadások az itthoni é külföldi egyetemeken.

Zala Megyei Önkormányzat

A Zala Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat lát el. E feladatai keretében megalkotta a megye területfejlesztési koncepcióját, majd programját, végül a megyei források felhasználásának koordinálása céljából a megye integrált területi programját. Az önkormányzat kiemelt célja a gazdaságfejlesztési és településfejlesztési célra rendelkezésre álló uniós források felhasználásának hatékony, szinergiát biztosító megtervezése volt és a megvalósítás koordinálása során is arra törekszik, hogy adottságaira építve komplex, egymást erősítő, földrajzi összefüggéseket is mutató projektek valósuljanak meg. Az önkormányzat kiemelten fontosnak ítéli a munkahelyteremtő beruházásokat, az infrastruktúra fejlesztéseket és a turizmus fejlesztését, továbbá mindazon törekvéseket, amivel elősegíthető a megye vidéki lakosságának megtartása, a vidéken élők életkörülményeinek javítása.

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A Nyugat-Pannon Regionális és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. az állami tulajdonú Nyugat-Pannon Fejlesztési Holding Zrt. leányvállalata. A Nonprofit Kft. Küldetése, hogy támogassa az együttműködésen alapuló regionális és gazdasági fejlesztési folyamatok kezdeményezését és megvalósítását a Nyugat-dunántúli Régióban. Tevékenységének alapját a helyi közösségépítés, valamint a nemzeti és nemzetközi hálózati együttműködések adják. Célja a regionális önkormányzatok, vállalkozások és a nem kormányzati szervezetek közötti hálózatépítés erősítése kisebb körzeti, megyei és regionális szinten, a fejlesztési programok hatékonyságának növelése, valamint a 2014–2020-as tervezési időszakra vonatkozó előkészítő tevékenységek hatékonyságának javítása. A prioritásaink közé tartozik a területi és vidékfejlesztési szempontok és módszertanok harmonizációján alapuló, magas színvonalú szakmai szolgáltatási tevékenységek kialakítása. A fenti célok elérése érdekében a szervezet három fő területen tevékenykedik: a regionális tervezés (határokon átnyúló programok tervezése, és a strukturális alapok általános programjainak a tervezése), transznacionális együttműködés, fejlesztési szolgáltatások: tanácsadás, kutatás, stratégiai tervezés, rendezvényszervezés.

A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS SZÁMOK

345,911,00 EUR

támogatás
ERFA

4

információs nap a
projektről

10

tréning az
EU támogatási célokról

HÍREK

Kulcsszereplői találkozók Podravje régióban

Az elmúlt hónapokban a Palemid Maribor Intézet két találkozót bonyolított le Podravje régió kulcsszereplőivel. Az elsőt 2020. október 22-én, a Maribori Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában tartották. Az ...

További részletek
Kulcsszereplői találkozók Pomurje régióban

A Sinergija Fejlesztési Ügynökség az összesen három kulcsszereplői találkozóból kettőt már sikeresen lebonyolított az elmúlt hónapok során. Az első találkozóra 2020 decemberében került sor, amelyen Pomurje régió ...

További részletek
Az újév első online találkozója

2021. január 14-én a projektpartnerek negyedik alkalommal gyűltek össze az online térben, hogy egy rövid találkozó keretein belül áttekintsék az újév első hónapjaira tervezett tevékenységeket. Első és legfontosabb témaként a ...

További részletek

SZAKMAI DOKUMENTUMOK

Kedves látogató, itt megtalálja a stratégiai programozással kapcsolatos összes anyagot