A PROJEKTRŐL

A rendszerváltáskor a régiók közötti különbségek a két országban nőnek. A határtérségben mind a szlovén mind a magyar oldalon léteznek területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, melyek az alulról felfelé történő területfejlesztési tervezés és programozás során, regionális és nemzeti jelentőségű stratégiák készítésekor aktiválódnak. A projekt célja egy erős, határon átnyúló területfejlesztési hálózat létrehozása, melynek élén a projekt partnerek vannak, s amely hálózat válaszol a környezeti kihívásokra; figyelemmel van a környezet igényeire és benne rejlő lehetőségekre, emellett a regionális fejlesztéshez kezdeményezéseket, javaslatokat fogalmaz meg. A projekttel növekszik a szervezetek stratégiai tervezési képzettsége; a képzések, találkozók és egyeztetések eredményeként erősödik az érintett partnerek és az utólag bevont szervezetek intézményi együttműködése a határon átnyúló stratégiai tervezés területén. A projekt megvalósítási fázisában létrejön a fejlesztési szervezetek hálózatáról szóló protokoll valamint az internetes platformról szóló megállapodás; a képzésekkel, találkozókkal és egyeztetésekkel különböző területekről és ágazatokból 64 szervezet kerül bevonásra, az aláírt protokollal és megállapodással a szervezetek összekapcsolása megtörténik; és ami a legfontosabb, folyamatos tájékoztatást nyújt a szervezetek számára az aktuális fejleményekről, hogy azok megfelelően reagálhassanak és információkat nyújtsanak. A programterületen különböző források állnak rendelkezésre, melyek nagy része kihasználatlan programfejlesztési szempontból. A határon átnyúló régió fenntartása és sikeres fejlesztése az aktív helyi lakosság megtartása érdekében, a vidéki térségek bevonásával és konkrét akciók megvalósításával nagy lehetőséget rejt a hatékonyabb és sikeresebb fejlesztési tervezés számára. Tekintettel arra, hogy a határmenti térség közös kihívásokkal néz szembe, közös érdek a fejlesztési szervezetek fenntartható határon átnyúló hálózatának létrehozása az intézményi együttműködés erősítésére.

A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS SZÁMOK

4

projekt
partner

60

bevont
szervezet

1

célzott esemény
az értékelés
területén

5

közös tanulási
workshop az
EU célokról

PARTNEREK

Sinergija Fejlesztési Ügynökség

A Sinergija Fejlesztési Ügynökség (RAS) tevékenysége zömében a rurális térségben zajlik, üzleti-támogató intézmény, mely segítséget nyújt az önkormányzatoknak, egyéb partnereknek és a lakosságnak, gondoskodik a vállalkozások fejlesztéséről, gazdasági és szellemi fejlesztésről. A RAS tevékenységének lényege a szinergia hatások elérése, saját hatékonyság növelése és a fejlesztési koalíció/partnerség közös igényeinek kielégítése. Az egyenletes Regionális fejlesztésről szóló törvénynek megfelelően a RAS -t bejegyezték a regionális fejlesztési ügynökségek névsorába és az öt ügynökség közül az egyik a szerződéses partnerséget alaktó általános fejlesztési feladatok megvalósítására Pomurje régióban. A RAS a projekttel és stratégiai tervezéssel  egybeeső feladatokat lát el,  a 2007-2013 időszakban vállalta vidék- és mezőgazdaság fejlesztés területén a regionális fejlesztési program készítését. Jelenleg azonos területekre fejlesztési ügynökségként  a Regionális fejlesztési programot készíti a 2021-2027 időszakra és a Régió Fejlesztési Stratégiáját 2030. Tapasztalatokat  szerzett különböző vidékfejlesztési, turisztikai, mobilitási, energetikai projektekben is.

A Palemid Maribor Intézet

A Palemid Maribor Intézet-  fenntartható fejlesztési nonprofit intézet, tevékenysége az európai projektek, kutatás és oktatás területe. Szakemberek nemzetközi hálózata és összpontosítás a környezetben felmerülő fejlesztési kihívásokra a folyamatos növekedést, kiválóságot és az ügyfelek fenntartható fejlesztését biztosítja. A Palemid Maribor Intézet kreatív megoldásokat kínál a korszerű fejlődés komplex kihívásaira úgy a gazdaság, a környezet mint pedig  az energia területén. A hazai és nemzetközi szakértők tudását folyamatosan összekapcsoljuk ügyfeleink tudásával és ezzel feltárjuk azokat a lehetőségeket, amelyek fenntartható és sikeres fejlődést hoznak. A Palemid Maribor Intézet tevékenységi területei a kutatás, együttműködés EU projektekben, fejlesztést elősegítő programokban, képzés és publikálás. A kutatási terület magába foglalja a régiók és városok gazdasági fejlesztését, valamint a korporatív kultúra és vezetés területét. Közvetlenül ehhez csatlakoznak az EU és nemzeti projektek a fejlesztési segítségnyújtásban, valamint az Intézet munkatársainak kutatási eredményei publikálása. A képzési területhez tartoznak az Intézet munkatársai által tartott előadások az itthoni é külföldi egyetemeken.

Zala Megyei Önkormányzat

A Zala Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatokat lát el. E feladatai keretében megalkotta a megye területfejlesztési koncepcióját, majd programját, végül a megyei források felhasználásának koordinálása céljából a megye integrált területi programját. Az önkormányzat kiemelt célja a gazdaságfejlesztési és településfejlesztési célra rendelkezésre álló uniós források felhasználásának hatékony, szinergiát biztosító megtervezése volt és a megvalósítás koordinálása során is arra törekszik, hogy adottságaira építve komplex, egymást erősítő, földrajzi összefüggéseket is mutató projektek valósuljanak meg. Az önkormányzat kiemelten fontosnak ítéli a munkahelyteremtő beruházásokat, az infrastruktúra fejlesztéseket és a turizmus fejlesztését, továbbá mindazon törekvéseket, amivel elősegíthető a megye vidéki lakosságának megtartása, a vidéken élők életkörülményeinek javítása.

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A Nyugat-Pannon Regionális és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. az állami tulajdonú Nyugat-Pannon Fejlesztési Holding Zrt. leányvállalata. A Nonprofit Kft. Küldetése, hogy támogassa az együttműködésen alapuló regionális és gazdasági fejlesztési folyamatok kezdeményezését és megvalósítását a Nyugat-dunántúli Régióban. Tevékenységének alapját a helyi közösségépítés, valamint a nemzeti és nemzetközi hálózati együttműködések adják. Célja a regionális önkormányzatok, vállalkozások és a nem kormányzati szervezetek közötti hálózatépítés erősítése kisebb körzeti, megyei és regionális szinten, a fejlesztési programok hatékonyságának növelése, valamint a 2014–2020-as tervezési időszakra vonatkozó előkészítő tevékenységek hatékonyságának javítása. A prioritásaink közé tartozik a területi és vidékfejlesztési szempontok és módszertanok harmonizációján alapuló, magas színvonalú szakmai szolgáltatási tevékenységek kialakítása. A fenti célok elérése érdekében a szervezet három fő területen tevékenykedik: a regionális tervezés (határokon átnyúló programok tervezése, és a strukturális alapok általános programjainak a tervezése), transznacionális együttműködés, fejlesztési szolgáltatások: tanácsadás, kutatás, stratégiai tervezés, rendezvényszervezés.

A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS SZÁMOK

345,911,00 EUR

támogatás
ERFA

4

információs nap a
projektről

10

tréning az
EU támogatási célokról

HÍREK

A projekt eredményeit videó formátumban mutatjuk be

A projekt eredményeit videó formában is megtekintheti Facebook oldalunkon. A videón keresztül megismerheti mindazokat a tevékenységeket és eredményeket, amelyeket a projekt partnerségben való megvalósítása révén értünk el. A ...

További részletek
Az érintettek felhatalmazása a magyarországi EU-s célok megismerésére

2022. június 20-án és 2022. július 14-én a 2021-2027-es pénzügyi terv uniós céljainak témakörében tartottak záró workshopokat Magyarországon. A résztvevők részletesebben megismerhették, mit hoz számunkra a jövőben a ...

További részletek
Utolsó partnertalálkozó Magyarországon

2022. július 7-én került sor az utolsó partnerségi találkozóra Magyarországon. Az ülésen áttekintették a projekt megvalósult tevékenységeit és hatásait. A partnerség elégedettségét fejezte ki a ...

További részletek

SZAKMAI DOKUMENTUMOK

Kedves látogató, itt megtalálja a stratégiai programozással kapcsolatos összes anyagot