Čezmejne delavnice vzajemnih učenj iz 5 EU ciljev

Objavljeno 23.11.2021 ob 13:47

Projektni partnerji in deležniki projekta capCROSSplan so 18. novembra 2021 v konferenčnih prostorih Thermal Hotela Balance v Lentiju na Madžarskem izvedli tri delavnice vzajemnega učenja iz novih političnih ciljev EU.

Glede na trenutno epidemiološko situacijo je dogodek potekal v hibridni obliki, tako da so udeleženci lahko sodelovali tudi preko spleta.

Uvodoma je udeležence nagovoril Imre Pácsonyi, podpredsednik generalnega zbora Županije Zala. Sledila je izvedba treh tematskih delavnic, in sicer Pametnejša Evropa, Evropa bližje državljanom in Bolje zelena in brezogljična Evropa. Vsaka delavnica je bila zastavljena na način, da so uvodoma bile izvedene splošne predstavitve posamezenega cilja, sledile pa so predstavitve projektov oziroma dobrih praks z vsakega področja.

Delavnic so se udeležili vsi projektni partnerji ter številni deležniki z madžarske in slovenske strain meje, ki so pridobili koristne vpoglede v razvojna prioritete EU za programsko obdobje 2021-2027.