Aktivni tudi splošni deležniki v Pomurju

Objavljeno 21.06.2021 ob 13:20

Srečanje splošnih deležnikov v Pomurju je bilo organizirano 17. junija 2021 v Polani pri Murski Soboti. Na srečanju so bili deležnikom predstavljeni cilji projekta, projektno partnerstvo, sodelujoče regije in ključne aktivnosti. Splošni deležniki so bili seznanjeni z vlogo deležniških skupin in z projektnimi aktivnostmi, v katere bodo vključeni kot splošni deležniki. Prav tako je bila deležnikom približana tematika strateško načrtovanje.

V nadaljevanju srečanja so se predstavili tudi splošni deležniki, pri tem so predstavili svoje najpomembnejše aktivnosti, svoje izkušnje na področju strateškega načrtovanja in doprinos, ki ga lahko prinesejo v projekt.

RA Sinergija je predstavila tudi čezmejni protokol in pristopne izjave k protokolu. S podpisom pristopnih izjav se bodo splošni deležniki namreč zavezali k aktivnemu sodelovanju v projektu in izrazili namero o vključevanju v pripravo različnih strateških dokumentov in delovanju na področju razvoja regije.

Srečanja so se udeležili predstavniki lokalnih oblasti, nevladnih organizacij, SME, sektorskih agencij in izobraževalnih ustanov.