2. srečanje splošnih deležnikov v Pomurju

Objavljeno 01.07.2021 ob 14:31

2. srečanje splošnih deležnikov v Pomurju je bilo organizirano 29.6.2021 v Polani pri Murski Soboti. Na drugem srečanju smo se posvetili strateškemu načrtovanju. Pri tem smo s splošnimi deležniki spregovorili o oblikovanju evropskih programov za prihodnje obdobje 2021 – 2027, velik del srečanja pa je bil namenjen oblikovanju strateških dokumentov na lokalnem in regionalnem nivoju. Spregovorili smo o različnih obstoječih strateških dokumentih, tako o dokumentih na organizacijskem nivoju in vse od lokalnega do nacionalnih in transnacionalnih strateških dokumentov ter o njihovem oblikovanju.

Deležniki so spregovorili o strateških dokumentih, ki jih uporabljajo in pripravljajo v okviru njihovih organizacij, nato pa je vodilni partner projekta capCROSSplan, RA Sinergija predstavil Regionalni razvojni program Pomurske regije 2021 – 2027, ki je v nastajanju. Pri tem smo se dotaknili uredbe, ki določa pripravo RRP-ja, postopke priprave, vsebino, pripravljavce, vključevanje deležnikov v proces priprave, potrjevanje dokumenta, obveščanje javnosti, spremljanje izvajanja in vrednotenje učinkov. Konkretno smo pogledali, kako se strateško načrtovanje RRP-ja izvaja v Pomurju, tako strateškega kot tudi programskega dela dokumenta.

Predstavljena je bila čezmejna analiza procesa priprave strateških dokumentov, ki je nastala v okviru projekta capCROSSplan, s splošnimi deležniki pa smo se pogovorili tudi o priročniku za vključevanje organizacij v proces priprave strateških dokumentov, ki ga projektni partnerji pripravljamo v okviru projekta.