NOVICE

Spoznajmo osnove fasilitiranja

Objavljeno 31.01.2022
Spoznajmo osnove fasilitiranja

Razvojna agencija Sinergija je organizirala zadnjo delavnico s področja "mehkih veščin" na temo fasilitiranja, delavnica je potekala 25.1.2022. Med potekom delavnice so udeleženci pridobili znanje o fasilitacijskih tehnikah in jih preizkusili z interaktivnimi vajami.

Preberi več
Moderiranje dogodkov - kako se ga lotiti

13. januarja 2022 je madžarski partner Westpannon organiziral usposabljanje "mehkih veščin" v Szombathelyju. Tema delavnice je bila »moderacija«, udeleženci (tako na spletu kot osebno) so spoznali tehnike priprave na moderiranje in kompetence, ki so uporabne za moderatorja, ter dobili odgovore na vprašanja, kaj naredi ...

Preberi več
Komunikacija z občinstvom  - usposabljanje iz retorike

V okviru projekta izvajamo tri izobraževanja, povezana z razvojem mehkih veščin. Županijska samouprava Zala je organizirala prvo, na temo retorike, kjer so udeleženci med drugim spoznavali elemente javnega komuniciranja, vpliv govora na občinstvo, korake predstavljanja vsebine občinstvu in priprave govora.

Preberi več
Čezmejne delavnice vzajemnih učenj iz 5 EU ciljev

Projektni partnerji in deležniki projekta capCROSSplan so 18. novembra 2021 v konferenčnih prostorih Thermal Hotela Balance v Lentiju na Madžarskem izvedli tri delavnice vzajemnega učenja iz novih političnih ciljev EU. Glede na trenutno epidemiološko situacijo je dogodek potekal v hibridni obliki, tako da so udeleženci lahko sodelovali ...

Preberi več
capCROSSplan informativni dan v Zalaegerszegu

V okviru projekta capCROSSplan je bil 15. novembra 2021 v Zalaegerszegu organiziran informativni dan. Dogodek je odprl Imre Pácsonyi, podpredsednik generalne skupščine županije Zala, ki je udeležence pozdravil in poudaril pomen čezmejnih razvojnih organizacij/agencij ter nujnost oblikovanja skupne mreže. Nato je Krisztina Erdős, ...

Preberi več

capCROSSplan info dan v Pomurju

Objavljeno 28.09.2021
capCROSSplan info dan v Pomurju

V Pomurju je bil izveden info dan projekta capCROSSplan. Na dogodku, ki ga je 21. septembra 2021 v Lovenjakovem dvoru v Polani izvedla RA Sinergija, je bil širši javnosti predstavljen projekt, projektni cilji, doseženi vmesni rezultati, že izvedene aktivnosti ter aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta še ...

Preberi več
Izvedeni prvi dve tematski delavnici vzajemnega učenja o 5 ciljih EU

Prvi dve izmed serije delavnic o 5 novih EU ciljih sta bili v okviru projekta capCROSSplan izvedeni 8. julija 2021. Delavnic so se udeležili projektni partnerji ter ključni deležniki z madžarske in slovenske strani, ki so na delavnicah širili svoje znanje o dobrih projektih ter povečali svoje kompetence na predstavljenih področjih. Na ...

Preberi več
2. srečanje splošnih deležnikov v Pomurju

2. srečanje splošnih deležnikov v Pomurju je bilo organizirano 29.6.2021 v Polani pri Murski Soboti. Na drugem srečanju smo se posvetili strateškemu načrtovanju. Pri tem smo s splošnimi deležniki spregovorili o oblikovanju evropskih programov za prihodnje obdobje 2021 – 2027, velik del srečanja pa je bil namenjen ...

Preberi več
Drugič so se srečali tudi splošni deležniki regije Zala

Drugo srečanje s splošnimi deležniki v regiji Zala je bilo organizirano 25.junija 2021. Najprej so bili deležnikom predstavljeni operativni programi načrtovani za naslednje obdobje EU, nato pa so bili udeleženci obveščeni o rezultatih raziskave o turističnem razvoju izvedenem v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A ...

Preberi več
Splošni deležniki županije Zala zbrani na prvem delovnem srečanju

Splošni deležniki Županije Zala so se prvič sestali v Zalaegerszegu 22. junija 2021. Dogodek se je začel s predstavitvijo projekta, nato pa so bili predstavljeni rezultati analize, opravljene v slovensko-madžarski obmejni regiji. Na koncu srečanja so bili udeleženci seznanjeni s trenutnim stanjem načrtovanja regionalnega razvoja v županiji ...

Preberi več
Aktivni tudi splošni deležniki v Pomurju

Srečanje splošnih deležnikov v Pomurju je bilo organizirano 17. junija 2021 v Polani pri Murski Soboti. Na srečanju so bili deležnikom predstavljeni cilji projekta, projektno partnerstvo, sodelujoče regije in ključne aktivnosti. Splošni deležniki so bili seznanjeni z vlogo deležniških skupin in z projektnimi aktivnostmi, v ...

Preberi več
Tretjič so se srečali tudi ključni deležniki iz Pomurja

Tretje srečanje ključnih deležnikov projekta capCROSSplan v Pomurski regiji je bilo izvedeno 4.5.2021. Glavni namen tretjega srečanja je bil podpis čezmejnega protokola projekta capCROSSplan. Potem ko so bili na drugem srečanju deležniki seznanjeni s konceptom protokola, jim je bila zdaj predstavljena končna različica protokola, s katerim se tako ...

Preberi več
Tretje srečanje ključnih deležnikov iz Železne županije

Ekipa Westpanon-a je 14. maja organizirala tretje oz. zadnje srečanje s ključnimi deležniki v Železni županiji. Med sestankom je udeležence o trenutnem stanju Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska poročal György Márton iz svetovalne pisarne Logframe. Nato je Direktorat nacionalnega parka Őrség predstavil svoj ...

Preberi več
Tretji sestanek partnerjev projekta capCROSSplan

Projektni partnerji so organizirali partnerski sestanek, ki je zaradi razmer povezanih s Covid-19 potekal preko spleta. Sestanek je bil namenjen pregledu opravljenega dela in nalogam, ki partnerje čakajo v prihodnjih tednih in mesecih. Uvodoma je vodilni partner projekta, RA Sinergija, predstavil informacije z delovnega sklopa vodenje projekta ...

Preberi več
Tretje srečanje ključnih deležnikov županije Zala

Okrajna vlada Zala je v Zalaegerszegu organizirala tretje srečanje ključnih deležnikov. Na srečanju je uvodoma bil predstavljen načrt za oživitev Evrope, čemur je sledila predstavitev ideje »Pametna Zala«. Deležnikom so nato predstavili trenutno stanje pri načrtovanju čezmejnih programov. V drugi polovici srečanja sta Direktorat ...

Preberi več
Ključni deležniki aktivirani tudi v Podravski regiji

V preteklih mesecih je tudi Zavod Palemid izvedel dve delovni srečanji s ključnimi deležniki iz Podravske regije. Prvo srečanje je bilo izvedeno 22. oktobra 2020 v prostorih Višja strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Na srečanju so bile predstavljene vse sodelujoče regije in vključeni deležniki. Drugo srečanje je bilo ...

Preberi več
Srečanja s ključnimi deležniki v Pomurju

Razvojna agencija Sinergija je v minulih tednih izvedla dva od treh sestankov s ključnimi deležniki v Pomurski regiji. Prvo srečanje, izvedeno 1. decembra 2020, je bilo posvečeno predstavitvi projekta in projektnih aktivnosti, v katere bodo v prihodnje vključeni tudi ključni deležniki. Beseda na prvem sestanku je tekla tudi o pripravi ...

Preberi več
Partnerji so se srečali na 4. on-line sestanku

14. januarja 2021 so se projektni partnerji zbrali na 4. on-line sestanku, kjer so pregledali aktivnosti načrtovane v začetku novega leta. Najprej so se pogovorili o obliki in rokih za izvedbo tretjega srečanja s ključnimi deležniki in se pogovorili o rokih za podpis čezmejnega dogovora in procesa podpisovanja. Vodilni partner je udeležence ...

Preberi več
Drugo srečanje ključnih deležnikov izvedli tudi v Železni županiji

Projektni partner Westpannon je konec meseca novembra organiziral drugo srečanje ključnih deležnikov iz svoje regije. Udeleženci dogodka so se v prvem delu srečanja seznanili s protokolom, vzpostavljenim v okviru projekta, nato pa poročali o trenutnem stanju koncepta regionalnega razvoja in strateškega programa Železne županije. Po ...

Preberi več
Tretje on-line srečanje projektnih partnerjev

Projektni partnerji so 26. novembra izvedli tretji on-line sestanek, kjer so se osredotočili na izvedbo tekočih aktivnosti in aktivnosti, ki jih je treba izvesti do konca drugega projektnega obdobja. Projektni partnerji so se pogovarjali tudi o vzpostavljeni platformi.

Preberi več
Prvo srečanje ključnih deležnikov izvedel tudi partner West-Pannon Nonprofit Ltd.

Projektni partner West-Pannon Nonprofit Ltd. je v začetku novembra 2020 izvedel prvo srečanje ključnih deležnikov. Med srečanjem so predstavniki West-Pannon predstavili cilje, aktivnosti in pričakovane rezultate projekta. Po predstavitvi so bili predstavljeni dosedanji projektni dosežki in predstavljene ter vloga in naloge ključnih deležnikov ...

Preberi več