Ključni deležniki aktivirani tudi v Podravski regiji

Objavljeno 29.01.2021 ob 9:10

V preteklih mesecih je tudi Zavod Palemid izvedel dve delovni srečanji s ključnimi deležniki iz Podravske regije. Prvo srečanje je bilo izvedeno 22. oktobra 2020 v prostorih Višja strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Na srečanju so bile predstavljene vse sodelujoče regije in vključeni deležniki. Drugo srečanje je bilo izvedeno 23. decembra v on-line obliki. Na srečanju pa je bil ključnim deležnikom predstavljen koncept protokola, prediskutirane so bile možne spremembe in dopolnitve.